Audio


Loading Player...

Biblická kniha Žalmov.  

Séria kázní na tému z Nicejského kréda:

Verím v jednu cirkev svätú. katolícku a apoštolskú. Každá kázeň sa venuje jednému atribútu. 

 

Každý z nás potrebuje osobného Spasiteľa. Potrebuje sa stretnúť s Ježišom a spoznať záchranu, ktorú ponúka jednorodený Syn Boží. 

Táto séria kázní nám prináša príbehy ľudí, ktorí sa s Ježišomstretli a toto stretnutie im navždy zmenilo život.