Cirkev Paradox je začínajúcim cirkevným zborom v meste Bratislava, zriaďovaný Zborom Cirkvi bratskej v Nitre.

Podrobné informácie o lokálnom zbore nájdete na stránke http://cirkevparadox.sk/