Bohoslužby Cirkvi bratskej v Nitre sa konajú pravideľne na adrese: Kráľovská cesta 1, Nitra (na hradnom areáli), každú nedeľu o 10:00.  Link: tu