• POZOR ZMENA - Nedeľné bohoslužby dňa 28.8.2016 sa nekonajú
    POZOR ZMENA - Nedeľné bohoslužby dňa 28.8.2016 sa nekonajú

    ...z dôvodu organizácie zborovej víkendovky...

  •  POZOR ZMENA - Nedeľné bohoslužby dňa 28.8.2016 sa nekonajú
    POZOR ZMENA - Nedeľné bohoslužby dňa 28.8.2016 sa nekonajú

    ...z dôvodu organizácie zborovej víkenovky...