•  Vianoce 2016
  • Klub POINT
  •  Učeníctvo
  •  Biblia
  •  Komunita
  •  Misia

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000. V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva od 25 do 40 ľudí. Okrem bohoslužieb a skupiniek organizujme počas roku viacej aktivít, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať našu vieru, ale aj skvalitniť život ľudí v našom okolí.

Z organizačného hľadiska sme od 1.5.2009 cirkevným zborom s názvom Zbor Cirkvi bratskej v Nitre.

 

Naša vízia 

Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí.

 

Evanjelium mení svet